Juridische ondersteuning nodig?

Seaz Advocatenkantoor biedt juridisch advies bij: Sociale zekerheidsrecht, Algemeen verbintenissenrecht, Huurrecht en Arbeidsrecht.

Seaz advocaten staan u terzijde bij geschillen en helpen u die te voorkomen met gedegen advies.

Neem contact op via het formulier of bel 06- 41 57 31 44 voor het maken van een afspraak.

Sociale zekerheidsrecht

In Nederland is een groot aantal zaken wettelijk geregeld voor het geval je arbeidsongeschikt, werkeloos of ziek wordt en voor je pensioen. Dit noemen we het sociale zekerheidsrecht.

Zowel werkgevers als werknemers als werklozen hebben onder het sociale zekerheidsrecht plichten en rechten. Het kan soms ingewikkelder zijn dan het lijkt. Zo verandert de wetgeving met enige regelmaat en is er een groot aantal regelingen zoals: AOW, WW, ZW, Participatiewet, Anw, WIA en meer.

Soms kunnen er dan ook juridische conflicten ontstaan of kan het verstandig zijn u bij te laten staan door een jurist. Bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, het UWV of de SVB. Seaz advocaten staan dan voor u klaar met ter zake kundig advies. Neem contact op.

Algemeen verbintenissenrecht

Het algemeen verbintenissenrecht is onderdeel van het burgerlijk recht. Onder het verbintenissenrecht vallen bijvoorbeeld het overeenkomstenrecht en het contractenrecht.

Onder dit recht verbinden (rechts)personen zich om prestaties te leveren en vergoedingen daarvoor te ontvangen. Voorbeelden van verbintenissen dievallen onder dit recht zijn: koopovereenkomst, huurovereenkomst, hypotheek of lening, algemene voorwaarden en andere overeenkomsten.

Seaz advocaten helpt u bij het opstellen of aanpassen van overeenkomsten en begeleid u bij een eventueel geschil.

Neem contact op.

Huurrecht

Wanneer een verhuurder een zaak beschikbaar stelt aan een huurder en deze zich verplicht tot een tegenprestatie dan valt dit onder het huurrecht zoals vastgelegd in artikel 7 van het Burgerlijk wetboek en een aantal andere wetten en bepalingen zoals de Huurprijzenwet woonruimte, het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit servicekosten.

In eerste instantie denken we bij huurrecht aan de huur en verhuur van vastgoed (kamerhuur bijvoorbeeld), maar het kan ook gaan om roerende goederen zoals een auto, apparatuur of iets anders. In voorkomende gevallen zijn in de huurovereenkomst ook verzekeringen meegenomen.

Een huurovereenkomst kan soms ook anders heten, bijvoorbeeld: “gebruiksovereenkomst” dit neemt niet weg dat het huurrecht van toepassing is. Pacht valt niet onder het huurrecht.

Seaz advocaten adviseren u graag over huurovereenkomsten en de de bijbehorende regelgeving betreffende de rechten en plichten van verhuurder en huurder. Neem contact op voor advies.

Arbeidsrecht

De verhouding tussen een werkgever en een werknemer wordt geregeld in het arbeidsrecht. De arbeidsrelatie en regels over loon, duur van de arbeidsovereenkomst, ontslag en opzegtermijn vallen allemaal onder het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht zelf is een onderdeel van het sociaal recht.

Het recht op een ontslagvergoeding, transitievergoeding, ontslag op staande voet, ontslag via de kantonrechter of juist via het UWV, concurrentiebeding en achterstallig loon zijn allemaal veel voorkomende issues die geregeld worden onder het Arbeidsrecht.

Seaz advocaten adviseert u graag over dit soort zaken en helpt u geschillen tot een goed einde te brengen. Neem contact op.