Sociale zekerheidsrecht

Sociale Zekerheidsrecht

Advocatenkantoor SEAZ biedt u juridisch advies over geschillen in het Sociale Zekerheidsrecht.

Wat is het Sociale Zekerheidsrecht?

Sociale Zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid een inkomen hebben.

Als onderdeel van het Bestuursrecht regelt het Sociale Zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

Sociale voorzieningen

Uitingen van sociale voorzieningen zijn een uitkering (bijstand), een product (bijvoorbeeld een medisch hulpmiddel) of een dienst (zoals verzorging).

Sociale verzekeringen

De sociale verzekeringen bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Onder volksverzekeringen vallen onder andere de Zorgverzekeringswet, de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw).

Werknemersverzekeringen zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Juridische ondersteuning

Advocatenkantoor SEAZ biedt u dan ook juridische ondersteuning in procedures bij Sociale voorzieningen en Sociale verzekeringen.

U kunt hierbij denken aan de weigering of beëindiging van een WIA uitkering, WAO uitkering, Ziektewetuitkering, Wajong uitkering, bijstanduitkering, AIO aanvullingsuitkering, ANW uitkering, WMO en WLZ.

Neem vrijblijvend contact op met mr. Arabaci op telefoonnummer: 06-41573144.