Juridische ondersteuning nodig?

Juridische ondersteuning nodig?

Advocatenkantoor Seaz biedt juridisch advies op het gebied van het Sociale Zekerheidsrecht.

Advocatenkantoor Seaz staat u terzijde bij geschillen en helpt u die te voorkomen met gedegen advies.

Neem contact op via het formulier of bel 06-41573144 voor het maken van een afspraak.

Over de advocaat

Over de Advocaat

Mr. Arabaci is in het jaar 2008 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als afstudeerrichting Strafrecht en Bestuursrecht.

Direct na zijn studie heeft mr. Arabaci als jurist bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ervaring opgedaan in bezwaar en beroepsprocedures om vervolgens de stap te maken naar een eigen praktijk. Sinds 2009 heeft mr. Arabaci een eigen kantoor: Advocatenkantoor SEAZ.

De afgelopen jaren heeft mr. Arabaci vele en ook verschillende juridische procedures gevoerd. Zo heeft hij zich bezig gehouden in het Sociale Zekerheidsrecht, Huurrecht,
Algemene verbintenissenrecht, Arbeidsrecht en Vreemdelingenrecht.

Uiteindelijk heeft mr. Arabaci zich gespecialiseerd in het Sociale Zekerheidsrecht. Mr. Arabaci houdt zich voornamelijk bezig met procedures met betrekking tot arbeidsongeschiktheid.

Neem vrijblijvend contact op met mr. Arabaci op telefoonnummer: 06-41573144.

Sociale zekerheidsrecht

Sociale Zekerheidsrecht

Advocatenkantoor SEAZ biedt u juridisch advies over geschillen in het Sociale Zekerheidsrecht.

Wat is het Sociale Zekerheidsrecht?

Sociale Zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid een inkomen hebben.

Als onderdeel van het Bestuursrecht regelt het Sociale Zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

Sociale voorzieningen

Uitingen van sociale voorzieningen zijn een uitkering (bijstand), een product (bijvoorbeeld een medisch hulpmiddel) of een dienst (zoals verzorging).

Sociale verzekeringen

De sociale verzekeringen bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Onder volksverzekeringen vallen onder andere de Zorgverzekeringswet, de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw).

Werknemersverzekeringen zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Juridische ondersteuning

Advocatenkantoor SEAZ biedt u dan ook juridische ondersteuning in procedures bij Sociale voorzieningen en Sociale verzekeringen.

U kunt hierbij denken aan de weigering of beëindiging van een WIA uitkering, WAO uitkering, Ziektewetuitkering, Wajong uitkering, bijstanduitkering, AIO aanvullingsuitkering, ANW uitkering, WMO en WLZ.

Neem vrijblijvend contact op met mr. Arabaci op telefoonnummer: 06-41573144.

Contact

Neem contact op

Heeft u vragen over sociale zekerheidsrecht of behoefte aan meer informatie? Neem gerust contact op.

Maakt u voor kantoorbezoek bij voorkeur een telefonische afspraak of email: b.arabaci@seaz.nl.

Contactformulier

Contactinformatie

mr. B. Arabaci
Johan de Wittlaan 2
6828 WG Arnhem
e: b.arabaci@seaz.nl
t: 06-41573144
f: 026-8800020

Bezoek ons