Over Mr. Arabaci

Mr. Arabaci is in het jaar 2008 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als afstudeerrichting Strafrecht en Bestuursrecht.

Direct na zijn studie heeft mr. Arabaci als jurist bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ervaring opgedaan in bezwaar en beroepsprocedures om vervolgens de stap te maken naar een eigen praktijk.

Eigen praktijk

Sinds 2009 heeft mr. Arabaci een eigen kantoor, Rechtspraktijk SEAZ. Het betrof hier in eerste instantie een algemene praktijk in Ondernemingsrecht, Algemeen Verbintenissenrecht, Bestuursrecht, Huurrecht en Vreemdelingenrecht.

De nadruk kwam al snel te liggen op het Sociale Zekerheidsrecht. Hij vertegenwoordigde zowel als juridisch adviseur en als advocaat gedurende een aantal jaren burgers bij gerechtelijke procedures. Hierbij deed hij veel kennis op van organisaties zoals: UWV(WIA, ZW en WW), Gemeentes (WMO en PW) en CIZ(WLZ).

Gemeentelijke instanties

Uiteindelijk heeft mr. Arabaci zich gespecialiseerd in het Sociale Zekerheidsrecht waarbij de nadruk ligt op de Participatiewet, WMO en de Jeugdwet.

Namens verschillende gemeenten en andere instellingen stelt hij zijn juridische kennis ter beschikking om bezwaar en beroepsprocedures in goede banen te leiden.

Denk hierbij aan het analyseren en beoordelen van stukken van belanghebbenden die in bezwaar gaan tegen een beslissing van de overheid, het bijwonen van hoorzittingen bij de bezwarencommissie of als secretaris/voorzitter horen van belanghebbenden bij ontbreken van zo’n adviescommissie en het schrijven van beslissingen op bezwaar. Daarnaast kunt u denken aan het schrijven van verweerschriften in beroep en hoger beroep en het bijwonen van zittingen namens de gemeente bij de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Bovendien adviseert hij Gemeenten over hun beleid.

Docent recht

Sinds 2020 combineert mr. Arabaci zijn rechtspraktijk met het docentschap recht aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij geeft les in: Sociale Zekerheidsrecht, Ondernemingsrecht en Faillissementsrecht.

Bestuurs- en vrijwilligerswerk

Naast zijn werkzaamheden is Mr. Arabaci actief als voetbaltrainer bij voetbalvereniging Elsweide waar hij ook een aantal jaren voorzitter was. Gedurende een aantal jaren was hij daarnaast actief als lid van de stuurgroep Sociale Zekerheidsrecht, advocaten Arnhem en omgeving.

neem contact op
Mr. Arabaci

Neem vrijblijvend contact op met mr. Arabaci op telefoonnummer:

06-41573144.